Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ήτοι Βίος αξιοθαύμαστος του εν Αγίοις Πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΝ | NOTE SUR L' Εφημερίς DE VIENNE | DISCORSO FUNEBRE IN OCCASIONE DELLA MORTE Dell' Eccellente Sig. Dottore SPIRIDIONE TEOTOCCHI | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ | Περιγραφή της Βλαχίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ | EPISTOLARUM | LETTERAS FAMILIARIS | περι της ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ | ΤΥΧΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΕΙ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩ ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ | ΤΥΧΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Εις εικοσιτεσσάρων νοημάτων υποθέσεις ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ | ΠΕΡΙ Φιλοσόφου, φιλοσοφία, Φυσικών, Μεταφυσικών, Πνευματικών και Θείων Αρχών | ΛΟΓΟΣ | ΛΟΓΟΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | GEORGICORUM P. VIRGILII MARONIS LIBRI IV. GRAECO CARMINE HEROICO EXPRESSI, NOTISQUE PERPETUIS ILLUSTRATI | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ προς τους ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ | DICTIONARIUM QUATUOR LINGUARUM | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ORAZIONE DETTA NEL REGRESSO DI SUA ECCELLENZA SEBASTIAN MOROSINI PROVEDITOR, E CAPITANO DI CORFU | Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ | ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΑΓΗΝΗ, ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΥΩ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ | Αποφθέγματα, υποθήκαι και προγυμνάσματα | ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ | PRECIS HISTORIQUE DE LA MAISON IMPERIALE DES COMNENES, OU L' ON TROUVE L' ORIGINE LES MOEURS ET LES USAGES DES MANIOTES | ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟΣ. | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΡΥΓΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ | TO ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ | ΣΥΝΑΓΩΓΗ | ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΗΤΟΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΧΑΡΙ ΧΕΓΙΑΤ. ΓΙΑΝΙΑ, AZIZ ΣΣΕΧΙΤ ΟΛΑΝ, MAPΤΥΡΟΣ ΛΑΡΙΝ ΝΑΚΑΛΙΕΤΗ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΤΙΠΑ TOΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ TA ΠΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ | ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΤΟΙ | ΗΘΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ | ΗΘΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ MHTPOΠOΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ TOΥ ΦΡΥΓΙΟΥ | BIBΛION. ΨΥΧΩΨΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΗΤΟΙ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΠΑΠΑΣ ΤΙ ΕΣΤΙ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | Ο ΙΝΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ TOY ΕΥΤΥΧΩΣ ZΗN ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΤΑΓΙΑΙΤΙΕΡΑ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ TOΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ EΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΗ ΖΩΗΝ ΣΥΝΘΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΥ ΔΕ ΣΑΛΕΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΔΙ-Α-ΛΟ-ΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙ-Η-ΓΗ-ΣΕΙΣ ΠETPOYΠOΛEI | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΕΚΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ | BIΒΛION ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΓOΥN ΔΙΔΑΧΑΙ, ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY EPHMITOY | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ Toυ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ | MHNAION TOΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | MHNAION TOΥ IOYΛIOC | ΜΑΝΑΣΣΗ TOΥ ΗΛΙΑΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ TOY ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣTOΥΔIΤΟΥ TOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ | ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOY ΓΑΖΗ ΓΡΑΜΜAΤΙΚHΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΘΕΝ ΜΕΝ ΤΩ ΠΟΤΕ | Η ΜΙΚΡΑ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | EΠITOMH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ | ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΉ | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠEPIEXON EN ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ | ESPERIMENTI SOPRA IL FERRO CRUDO Ε SOPRA IL FERRO MALLEABILE | ΔΙΑΛΟΓΟΣ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΦΡΩ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ, ΕΡΒΑΝ-ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ | ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ | BIBΛΙON ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΥΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΧΑΣ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ TOΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΙBΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΙΣΤΙΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΑΝ | ORIENTALIS ECCLESIAE RESPONSIO AD ADMODUM REVERENDI DOMINI ATHAN | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠEPIEXON | ΓΝΩΜΑΙ ΗΘΙΚΑΙ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | ΠΟΙΗΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΟΜΙΛΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΙΛΟΠΟΝΗΘΕΙΣΑΙ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | Η ΘΥΣΙΑ TOΥ ΑΒΡΑΑΜ ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΗ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΕΒΗΡΟΥ TOY ΠΑΝΙΕΡΩΤΑTOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ TOY ΕΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | CARMEN ΗEROICO-ELEGIACUM | - | Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΒΙΟΣ Του Φύσει Ευφυεστάτου Μυθοποιού ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΡΥΓΙΟΥ | ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ KAΛOΥMENON ΙΔΕΑ TOY ΑΛΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΟΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ORATORVM GRAECORVM | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ Η ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ | ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΕΡΩΦΙΛΗ | ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ, και ΕΥΠΟΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΩΝ ΡΩΜΕΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ TOΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ | MHNI ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Λ'. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | FR. HERMANNI DOMINICI CHRISTIANOPULI ORDINIS PRAEDICATORUM EJUSDEM ORDINIS ANNALIUM SCRIPTORIS DE S. EXUPERANTIO CINGULANORUM EPISCOPO DEQUE EJUS VITAE ACTIS LIBER SINGULARS | TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΝΕΥΙ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΜΕΝ TOY ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΑΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ | ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑ TOY ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ | ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ | ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΤΟΙ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ και ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΩΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ | ΕΚΘΕΣΙΣ | ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠPOXEIPON | DISSERTAZIONE ISTORICO-CRONOLOGICA | ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ Του Ευσεδεστάτου, και Ανδρειοτάτου ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΕΒΟΔΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | Διαταγαί Γάμων | ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΔΟΣ | Αγιασματάριον μετά προσθήκης ερανισθείσης εκ του Εκλογίου | TO DHENDHRO TIS ZOIS, IGHUN DHOXES, KE CARPI TIS AJIAS LITURGHIAS | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΓΟΥΝ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ | ΑΝΘΗ ΝΕΟΘΑΛΗ | ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ TOΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ | ORATIO HAΒIΤA IN GYMNASIO PATAVINO A SIMONE STRATICO | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΗΓΟΥΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | DELL' ARTIFIZIO DELLA DISPUTA VENEZIANA LIBRI TRE | ΣΤΙΧΥΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | PANOPLIA PER I GRECI IN CUI | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | Διάταξις του μικρού Αγιασμού | DELLE OPERE DI LUCIANO FILOSOFO TRADOTTE DALLA GRECA NELL' ITALIAN A FAVELLA | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΑΣΚΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ODES, KAE YMNI | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ | ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΕΙΝ | NIEUWSTE BESCHRYVING VAN DE GRIEKSCHE CHRISTENEN IN TURKYEN | Απόκρισις ορθοδόξου τινός προς τινα αδελφόν ορθόδοξον περί της των κατολικών δυναστείας, και περί του τίνες οι σχίσται και οι σχισματικοί και οι εσχισμένοι… | Βιβλίον καλούμενον χριστοπανηγυρικόν | Επιστολάριον ή επιστολικός χαρακτήρ δι' ου διδάσκονται οι φιλομαθείς Τόμος πρώτος | Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει… | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ | TRAITE COMPLET SUR LES ABEILLES, | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | SUL NUMERO DELLE VAGINALI DEL TESTICOLO ESAME ANATOMICO | ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΤΗΙΑ TOY ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. | ΜΗΝΑΙΟΝ TOY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | MΗNAION TOY ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ | ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ | oi:48660 | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | DISSERTAZIONE EPISTOLARE | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝθΙΟΥ, | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ TOΥ ΘΑΤΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ TOΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ TOΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Ητοι των Προηγιασμένων | SULLE VAGINALΙ DEL TESTICOLO Ε SULL' EPOCA DI ALCUNE SCOPERTE ANATOMICHE ALL' EGREGIO | ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ | Ημερολόγιον | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | DIZIONARIO GRAMATICHE, Ε DIALOGHI PER APPRENDERE LE LINGUE ITALIANA, GRECA-VOLGARE, e TURCA, e VARΙE SCIENZE. IL TUTTO DISTESO IN ΤRE TOMI IN CARATTERE FRANCO | COUP D'OEIL HISTORIQUE ET GENEALOGIQUE SURL'ORIGINE DE LA MAISON IMPERIALE DE COMNENE. | ΒΙΒΛΙΟΝ ONOMAZOMENON ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | ORAZIONE FUNEBRE RECITATADA ZACCARIA ZUANNE RODOSTAMO | ORATIO QUAM ANNIVERSARIO JO. BAPTISTAE ZENI RECURRENTE FUNERE CORAM SERENISSIMO PRINCIPE | MHNAION TOΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΛΟΓΟΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ήτοι ΡΟΜΦΑΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΣ κατά του ΔΙΑΒΟΛΟΥ | ΛΟΓΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ. | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Η ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΡΗΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞΥΦΑΙΝΕΙΝ ΔΙΔΑΧΑΣ | ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | TO ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ TOΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. | STATUTI, Ε REGOLAMENTI DELLA NAZIONE, Ε CONFRATERNITA' GRECA | ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | Καισαροβασιλική διαταγή περί Καμβίων | ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ | Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ προς τους ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ήτοι Ερμηνεία Αχριεοτάτη περί ΕΞΟΜΟΛΟΓΙΣΕΩΣ | Der Stein des Anslosses oder eine Erzahlung von dem Ursprung und der Ursache der Spaltung der griechischen und Lateinischen Kirche | DELLA FORZA DELLA MUSICA | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | COMITIS ANGELI DEGIMA | COMITIS ANGELI DECIMA | ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΕΡΗΜΙΤΟΥ TOY ΣΥΝΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ EN ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, HΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ TOΥ ΠΑΡΟΝΤΌΣ ΠΟΛΕΜΟΥ METAΞΥ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΌΥΡΚΙΑΣ | Αικατερίνα | ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΕΡΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ | PROSPECTUS EORUM | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | MEMORIA | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ TOY ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥΚΑΙ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ TOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | TO ΙΕΡΟΝ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ TOΥ ΣΟΦΟΥ ΣΌΛΟΜΩΝΤΟΣ | ORAZIONE FUNEBRE NEI SOLENNI FUNERALICELEBRATI | ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΖΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΡΙΓΗΣΑΝ ΤΗΣ ΙΓΚΛΗΤΕΡΑΣ | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ TO ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΑΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΤΟΥΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου … | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TOΥ ΘΑΤΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ TOY ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΑΝ ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ TOY ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | ΣΤΙΧΥΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΡΙΣΑΛΕΤΙ ΣΕΡΙΦ ΜΕΣΛΕΚ ΟΥΛΛΑΧ ΜΟΥΚΑΤΤΕΣ ΤΖΕΠΕΛΗ ΣΙΝΑΝΗΝ ΠΕΓΙΑΝΗΝΤΕΤΟΥΡ | Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής | MHNAION TOΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | MHNAION TOΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΛΟΓΟΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ, Και εις την Ένδοξον Ανάστασιν TOΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ TOY ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥΚΑΙ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ TOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ | DISSERTAZIONE CRITICO-TEOLOGICA | ΔΙΑΤΑΓΑΙ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑΙ | Ασφαλής Οδηγία της κατα Χριστόν ηθικής ζωής | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ TOΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ | VOCABOLARIO ITALIANO | ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ EN ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΑΠΑΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ | ΣΗΜΑΒΗ ΠΑΧΤΖΕ ΤΤΟΝΑΝΜΑΣΣΗ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ | ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΛΟΓΟΙ | ΟΙΚΙΑΚΟΣ, και ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ | NEON ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΘΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΙΛΠΑΙ΄΄ΔΟΣ | MHNAION TOY ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | MHNAION TOY ΜΑΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | MHNAION TOY ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ AΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | LETTERA DELL' ABATE D. ANTONIO EXIMENO AL REVERENDISSIMO P.M. FR TOMMASO MARIA MAMACCHI SOPRA L' OPINIONE DEL SIGNOR ABATE D. GIOVANNI ANDRES INTORNO ALLA LETTERATURA ECCLESIASTICA DE ' SECOLI BARBARI MANTOVA | ΛΕΞΙΚΟΝ | ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ | ΗΘΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ,ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ | Η ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΟΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΘHKAPAC | ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ, | ΒιΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΒΙΟΙ | Απόκρυφα πολιτικά καί Καλενδάριον | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ, ΗΓΟΥΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚ TOV ΜΕΓΛΛΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ. | ΡΟΥΧ ΑΦΙΕΤΑΙΓΗ ΠΧΑΡΙ ΖΟΥΜΠΙΟΥΛΝΑΜΕ | ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΛΕΙΝΑΙΣ ΕΝΕΤΙΑΙΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΚΤΟΥ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΠΑΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ TO ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | Αλφάβητον Ελληνικών | ΑΙΣΩΠΟΥ TOY ΦΡΥΓΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ | VITA DI PIETRO IL GRANDE IMPERADOR DELLA RUSSIA | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOΥ IOΥNIOΥ | ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ | Η ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΕΥΧΑΙ ΤΟΓ ΛΥΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ TOY ΟΡΘΡΟΥ | ΕΚΛΟΓΗ TOY ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ | DIZIONARIO GRAMMATICHE | ΓΑΔΑΡΟΥ ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΠΟΥΣ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΡΑΙΑ | Βιβλίον ιατρικόν της ποδαλγίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ TOY ΝΕΟΥ. | ΑΙ ΘΕΙΑΙ AElTOΥPΓAI ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ | ΤΑΜEIΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ NOMIKON | ΣΤΑΧΥΟΛΟΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | SAMVELIS KOLESERI DE KERES-EER AVRARIA ROMANO - DACICA | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΛΙΣΤΙΝΗΣ | ΠATEPIK0N TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΙΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ,ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ. | ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΕΙΣ TON Λ AON | ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ | MΗNAION TOY ΜΑΪΟΥ | MΗNAION TOY ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΑΠΟΛΟΓΙΑ | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ, | ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΘΕΩΡΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ, ΚΑΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ | Θεοτοκάριον ωραιότατον και χαρμόσυνον | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ EΥAΓΓEΛION | Η ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ | Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ Η ΕΥΜΟΡΦΗ ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΕΡΙ ΜΙΜΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ TO ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΗΣ TOYΘΕΟΔΩΡΟΥ TOY ΓΑΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ | DISSERTATIO INAUGURALIS PHYSIOLOGICO-MEDICA SISTENS PYOGONIAM | ΔΙΗΓΗΣΙΣ | DE TRIUM CORPORUM CELEBERRIMO PROBLEMATE MATHEMATICA INQUISITIO AD CL. P. D.GREGORIUM FONTANA TICINI REGII | ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΥΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ, | ANECDOTE HISTORIQUE DE LA COLONIE GREQUE | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. ΗΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Έν τη αγία και μεγάλη Κυριακή· του πάσχα, και έν ολη τη λαμπρά Ευδομάδι. | ΑΙΣΩΠΟΥ TOY ΦΡΥΓΟΣ ΒΙΟΣ, ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ, | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ.ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΕΓΑ, | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ | ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΕΡΑ | ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ TH ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΗ,ΘΕΟΣΕΠΤΩ, ΣΕΒΑΣΤΗ,ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΗΙ- και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΤΑΤΗ. | NUOVO FIOR DI VIRTU | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | MHNAION TOΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | MHNAION TOΥ ΜΑΡΤΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ TOΥ ΦΕΤΡΟΥΑΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΙ | ΛΟΓΟΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ, ΕΙΣ TO ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ,Και εις την Ένδοξον Ανάστασιν ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΛΕΞΙΚΟΝ | Παραλλαγή του προς Νικοκλέα λόγου περί Βασιλείας του Ισοκράτους, Η ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΗΜΠΕΡΙΟΥ ΥΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΕΝΤΖΑΣ | ΘΕΩΡΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΕΛΕΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ, | ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΙΝ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΙΣΤΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ | Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν, | APXIEPATIKON | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ,ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΕΝΔΕΑ.TOΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ. ΛΟΥΚΑ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΩΝ, ΚΛΗΡΙΚΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΙΩΝ ΤΗΣ TOΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ | ΤΟ ΨYΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛTHΡΙΟΝ | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ | RACGOLTA DI VARIE NOTIZIE CONCERNENTI L'ISOLA DI CORFU ESTRATTE DALL' ISTORIA DI QUESTA ISOLA | Προνομία, και Χάριτες δοθέντα παρά της Κραταιοτάτης, Καισαρικής,Βασιλικής τε, και Αποστολικής Μεγαλειότητος, της Αυτοκρατορίσσης, και Βασιλίσσης Ουγγαρίας, και Βοεμίας, Αρχιδουκέσσης της Αουστρίας, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. ΜΑΡΙΑΣ ΤΕΡΕΖΙΑΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | NUOVO FIOR DI VIRTU | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | MHNAION TOY ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΜΑΪΟΥ | MHNAION TOY ΜΑΡΤΙΟΥ | MHNAION TOY ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΛΟΓΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΕΙΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ. | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ EPA (sic) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | GRAMMATICA ITALIANA | ΕΥΧΟΛΟΠΟΝ TO ΜΕΓΑ | ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ YOΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ | ΡΗΜΑΔΑ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | Ωδάρια τετράστιχα | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ, | MONUMENT ELEVE A LA GLOIRE DE PIERRE LE GRAND OU RELATION DES TRAVAUX ET DES MOYENS MECHANIQUES | MHNAION TOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | MIΗNAION TOΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | MΗNAION TOΥ ΙΟΥΛΙΟΥ | ΜΗΝΑION TOY ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ | MHNAION TOY ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | Πρόχειρον, το λέγόμενον ή Έξάβιίλος εις κοινήν γλώσσαν | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ TO ΜΕΓΑ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΒΟΥΛΛΑ TOY ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΟΣ, Γ.ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ | ΒΙΒΛΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΟΣ TOΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΙ-ΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ | ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ, Η ΚΟΙΝΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΡΙΑ | Αυνανισμού Επιτομή, | ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ Και ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΟΥΝ (sic) ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ORATIO PRO SOLEMNI STUDIORUM INSTAURATIONE ΗABITA | ΟΚΤΩΗΧΟΣ, | ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ | Λόγοι πνευματικοί εις αίνον της θεομήτορος | ΛΑΥΣΑΙΚΟΝ | ΚΑΝΩΝ και ΒΙΟΣ TOΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΘΗΝΑΙΟΥ | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ | Η ΜΙΚΡΑ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | FR. THOMAE MARIAE MAMACHII ORDINIS PRAEDICATORUM THEOLOGI CASANATENSIS EPISTOLARUM AD JUSTINUM FEBRONIUM | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ TO ΜΕΓΑ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ κατά της ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ. | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠEPIEXON TON ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΏΝ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΔ'. ΟΙΚΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ, ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ | ΔΙΗΓΗΣΙΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΒΟΥΛΛΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΓΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ,Γ.ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ | ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ TOY ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Ήτοι των Προηγασμένων | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΩΡΌΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΩΔΗ | MHNAION TOY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΜΑΡΤΙΟΥ | MHNAION TOY ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | MHNAION TOY ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | MAT. DEVARII LIBER DE GRAECAE LINGUAE PARTICULIS | Λεξικόν ιταλικόν και ρωμαϊκόν απλούν | ΙΕΡΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗ-ΚΗΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ, | Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ HMΩN ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | Ζυγόμετρον, ήτοι. τα Ζύγια και Μέτρα διαφόρων εμπορίων, χρήσιμον εις τους πραγματεύοντας | ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΡΙΣΣΕΒΑΣΤΟΧΝ TΩN ΡΩΣΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΝ Β· | ΕΠΙ THΙ ΠΑΝΕΝΔΟΞΩ ΕΙΡΗΝΗ ΗN ΑΕΙΣΕΒΑΣΤΟΣ, ΕΥΤΥΧΗΣ,ΕΥΣΕΒΗΣ,ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ AIKATERINA Β. | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | ΔΙΑΤΑΞΙΣ TOY MIKPΟY (sic) ΑΓΙΑΣΜΟΥ | COSTITUZIONI, Ε CAPITOLI DELLA NOSTRA CHIESA ERETTA IN LIVORNO SOTTO L' INVOCAZIONE DELLA SANTISSIMA TRINITA.ΔΙΑΤΑΓΑΙ και ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΗΣ EN ΛΙΒΟΡΝΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΙ-ΚΩΝ κτισθείσης παρ΄αυτών επ΄Ονόματι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | COSTITUZIONI Ε CAPITOLI DELLA NOSTRA CHIESA ERETTA IN LIVORNO SOTTO L' lNVOCAZIONE DELLA SANTISSLMA TRINITA.ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΙΒΟΡΝΩ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ κτιθείσης παρ΄αυτών επ΄Ονόματι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ .ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TO Γ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | NUOVO FIOR DI VIRTU | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΜΗΝΑΙΟΝ TOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ | GRAMMATICA ITALIANA. | Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ | ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΈΙΔΗΣΕΩΣ | ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΌΝ ΗΘΙΚΗΣ ΖΩΗΣ | PLEΝΙPOTEΝZIARIO PER S. M. IMPERIALΕ CATERIΝA II. SOVRAΝA DI TUTTE LE RUSSIE | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΝΑΣΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΜΑΣΕΩΝ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΜΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ, | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣΠΑΤΡΩΝ ΗΜΩΝ ΔΟΝΑTOY ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΟΙΑΣ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΓ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΛΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ TOY ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ TOΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΩΝ. ΗΤΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, | ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ | ΠΑΝΕΥΣΠΑΑΓΧΝΙΚΩΤΑΤΗ KΥPIA ! | ORDO RECITANDI DIVINUM OFFICIUM Juxta Ritum ECCLESIARUM CATH. ZACYNTHI, AC GEPHALENIAE | ΜΗΝΑΙΟΝ του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΜΗΝΑΙΟΝ του ΜΑΙΟΥ | ΔΟΓΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ | JOSEPH DERΖ W Ε Υ Τ Ε | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | - | ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΠΑΝΑΙΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΛΒΙΟΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙΣ ΓΑΜΟΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΟΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΩΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ ΛΑΝΔΡΑΒΙΙΔΟΣ ΔΑΡΜΣΤΑΔ ΝΑΤΑΛΙΗΣ ΑΛΕΞΙΕΒΝΗΣ. | ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΩΝ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Ήτοι των Προηγιασμένων | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΦΗΜΑΙ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ EN ΤΩ ΣΕΒΑΣΜΙΩ ΝΑΩ Του έν Αγίοις Πατρός ημών ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ- | TO ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ | STATUTI DELLI DUE COLLEGJ GRECI IN PADOVA | ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ περί της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑΣ μερικών εκλεχτών καί δοκιμασμένων Ιατρικών, | ΣΕΙΡΑ ΕΝΌΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΩΝ | SCHEDIASMA DE ZICHIS | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ Της Βασίλης και Σεβάσμιας Μονής Μεγίστης ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ | OSSEQUIOSA RAPPRESENTANZA ASSEGNATA A PIEDI DEL REGAL TRONODI SUA MAESTA' | ΜΗΝΑΙΟΝ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΑΠΛΟΥΝ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΖΙΑΣ ME ΤΗΝ ΡΙΓΗΣΑΝ ΤΗΣ ΙΓΚΛΗΤΕΡΑΣ | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | Dimostrazione Istorico-Gramatica del suono delle lettere Greche | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑ*ΚΟΣΤΗΝ | ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ | ALETHINΙ PHILARETΑE EPISTOLARUM | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΩΔΗ ΤΩ ΕΞΟΧΩΤΑΤΩ ΣΥΜΕΩΝΙ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΤΩ ΝΑΡΙΣΚΗΝ | ΩΔΗ ΤΩ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩ ΚΟΜΗΤΙ ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΑΔΗ | ΩΔΗ ΤΩ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩ ΚΟΜΗΤΙ ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΙ ΤΟ ΟΡΛΟΒ | ΩΔΗ ΤΩ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩ ΚΟΜΗΤΙ ΑΛΕΞΙΩ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΤΩ ΟΡΛΩΒ | ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ | ΣΤΙΧΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | MEMORIE | ΕΓΚΩΜΙΟΝ TOΥ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | DISSERTATIO PHILOSOPHICA. INAUGURALIS DE SUMMO BONO COGNOSGENDO CONSEQUENDOQUE.QUAM ANNUENTE SUMMO NUMINE | COMPONIMENTI POETICI DI VARJ AUTORI IN LODE DI CATERINA II.AUGUSTISSIMA IMPERATRICE DI TUTTE LE RUSSIE | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOΥ ΕΚ ΚΩΜΗΣ ΜΕΤΖΟΒΟΥ ΚΑΙ EN TPIKKH MAPTΥ-ΡΗΣΑΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | TPIΩΔION | TO ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | DISSERTATIO DE LITTERARUM 'GRAECARUM | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣ, | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ | MHNAION TOV IOΥNIOΥ | KATHXHTIKON, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, ΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, | ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΡΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ Του ψυχωφελεστάτου, και θαυμαστού Βιβλίου ονομαζόμενου, ΠEPI ΜΙΜΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. | HAKA 3b | ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΗΣ, ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β'. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΗΣ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΟΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ | ΑΠOCTOΛΩC ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ. | ΨΑΛTHPION | ΠΟΝΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΝ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΣΤΑΘΗ TOΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥ. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Των Οσίων και θεοφόρων Πάτερων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου των έξ' Αθηνών, καί Ιερού Χριστόφορου, των εν τω μελά Όρει ασκησάντων. | ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ | DEL DIRITTO LIBERO DELLA CHIESA DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE BENI TEMPORALI | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΑΔΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | REGOLE Ε LEGGI PER IL BUON GOVERNO DEL SANTO MONTE DI PIETA' DI CORFU' STABILITE ΝEL RISORGIMENTO DI ESSO ΡΙΟ LUOCO | ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΕΡΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣ Β'. ΜΕΡΗ | ΣΤΙΧΥΌΛΟΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΛΠΟΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΤΑΧΥΟΛΟΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΧΟΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΑΣ ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΡΑ ΔΙΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΣ, ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ, ΜΕΓΑΛΕΙΑ | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ. | ΜΗΝ OKTΩBPIOC | ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΜΗΝ IOYNIOC | ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΛΙΟC | MHNAION TOΥ IANNOΥAPIOΥ | Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | Θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον | Επιτάφιος λόγος είς την κηδείαν του μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γρηγορίου Φατζέα | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ TO EBPAIKON ΙΔΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥΣ, | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ημών ΠΙΣΤΕΩΣ. | Βίβλος ενιαύσιος | Ακολουθία Παρακλητική της όλης εβδομάδος | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΑΙ ΑΡΧΟΕΙΔΕΣΤΑΤΑΙ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Της Καθολικής Αποστολικής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ | Oraison funebre de tres-haut et Ires-puissant seigneur monseigneur Eugene Roland Joseph Blondel, chevalier,seigneur etc. premier president du Parlement de Flandre, | Oraison funebre de tres-haute, (tres-puissante et tres-illustre princesse Genevieve Armande Elisabeth de Rohan-Guemene, Abbesse de Marquette, pres de Lille en Flandres | ΟΚΤΩΗΧΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ, | IN PERANTIQUAM SACRAM TABULAM GRAECAM INSIGNI SODALITIO SANCTAE MARIAE CARITATIS VENETIARUM | ΕΥΧΟΛΟΓι0Ν TO ΜΕΓΑ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΑΔΙΑ εις την ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ήτοι,Βιβλίον ωφελιμώτατον | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΓΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΟΥΡΠΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ | ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ, ΕΠΙΦΩ-ΝΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ | ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ, TO ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ Η Εξάβιβλος εις κοινήν γλώσσαν | ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ | ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F.THOMAE M. MAMACHII | Η ΛΟΓΙΚΗ | ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ TO ΜΕΓΑ | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ, ΗΤΟΙ ΦΡΑΝΤΖΕΖΩΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ Tα κατά Αλφάβητον. ΓΝΩΜΙΚΑ ΜΟΝΟΣΤΙΧΑ | ΒΟΣΠΟΡΟΜΑΧΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ, KAΛOΥMENON ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ TOΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΕΡΑ. | ΠΕNTHKOCTAPION | ΛΟΓΟΙ ΨΥΧΟΦΕΛΕΙΣ, ΕΙΣ TO ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΠΑΘΟΣ,Και εις την Ενδοξον Ανάστασιν ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΤΟΙ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙ-ΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΩΝ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΞ | ΕΚΛΟΓΙΟΝ ΗΤΟΙ ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ TOY ΙΕΡΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ κατά την γνώμην των Φραντζέζων | ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΧΕΙΙΌΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ. ΠEPIEXON TΗN TE ΠPAKTIKHN ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΤΗΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΝ | ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠATEΡΩΝ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ TOY ΜΕΓΑΛΟΥ, ΓΡΗΙΌΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ. | Ψαλτήριο | ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ | ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΓΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΛΑΓΧΝΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙ ΜΟΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΓΙΩ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ της Καθολικής και Αποστολικής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | NEON ΕΙΠΣΤΟΛΑΡΙΟΝ. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟΝ | ΛΑΥΣΑΪΚΟΝ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ TPIMΥΘΟΥΝΤΟΣ TOΥΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | COMPENDIO DI MEDICINA PRATICA NEL QUALE SI DESCRIVONO LE PRINCIPALI MALATTΙE DEL CORPO UMANO | ΑΚΟΛΟΥθΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ CYMECON ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΥ | OKTΩHXOC | NUOVO FIOR DI VIRTU | ΛΟΓΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ | EΠΙTOMΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ | ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ | DENUNZIA DI UN EMPIO CATECHISMO ALLA CHIESA Ε RIMOSTRANZEDE FEDELI | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΚΟΥΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΗΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ, | THE ORTHODOX CONFESSION OF THE CATHOLICAND APOSTOLIC EASTERN-CHURCH; | ΣΥΝΟΨΙΣ ΜΙΚΡΑ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ | BOLLE | ΑΠΟCΤΟΛΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΛΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΣΥΝΑ-ΘΡΟΙΣΘΕΙΣΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΑΨΙΛΕΣΤΑΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ. | MHNAION TOY ΙΟΥΛΙΟΥ, | MHNAION TOY ΜΑΙΟΥ | Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ | BIBΛION KAΛOΥMENON ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

(10) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο