(10) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλιογραφία)
  2. Δημοσίευση
  3. Βιβλιογραφία Legrand
  4. Legrand, Émile (1841-1903)
    • Πρωτότυπο
  5. Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ήτοι Βίος αξιοθαύμαστος του εν Αγίοις Πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ | ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΝ | NOTE SUR L' Εφημερίς DE VIENNE | DISCORSO FUNEBRE IN OCCASIONE DELLA MORTE Dell' Eccellente Sig. Dottore SPIRIDIONE TEOTOCCHI | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ | Περιγραφή της Βλαχίας | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ | ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ | EPISTOLARUM | LETTERAS FAMILIARIS | περι της ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ | ΤΥΧΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΕΙ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩ ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ | ΤΥΧΗΣ ΟΠΟΥ ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Εις εικοσιτεσσάρων νοημάτων υποθέσεις ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ | ΠΕΡΙ Φιλοσόφου, φιλοσοφία, Φυσικών, Μεταφυσικών, Πνευματικών και Θείων Αρχών | ΛΟΓΟΣ | ΛΟΓΟΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ | GEORGICORUM P. VIRGILII MARONIS LIBRI IV. GRAECO CARMINE HEROICO EXPRESSI, NOTISQUE PERPETUIS ILLUSTRATI | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ προς τους ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ | DICTIONARIUM QUATUOR LINGUARUM | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ORAZIONE DETTA NEL REGRESSO DI SUA ECCELLENZA SEBASTIAN MOROSINI PROVEDITOR, E CAPITANO DI CORFU | Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ | ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΑΓΗΝΗ, ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΥΩ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ | Αποφθέγματα, υποθήκαι και προγυμνάσματα | ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ | PRECIS HISTORIQUE DE LA MAISON IMPERIALE DES COMNENES, OU L' ON TROUVE L' ORIGINE LES MOEURS ET LES USAGES DES MANIOTES | ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟΣ. | ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΡΥΓΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ | TO ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ | ΣΥΝΑΓΩΓΗ | ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΗΤΟΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΧΑΡΙ ΧΕΓΙΑΤ. ΓΙΑΝΙΑ, AZIZ ΣΣΕΧΙΤ ΟΛΑΝ, MAPΤΥΡΟΣ ΛΑΡΙΝ ΝΑΚΑΛΙΕΤΗ | ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΤΙΠΑ TOΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ TA ΠΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ | ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΤΟΙ | ΗΘΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ | ΗΘΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ MHTPOΠOΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ TOΥ ΦΡΥΓΙΟΥ | BIBΛION. ΨΥΧΩΨΕΛΕΣΤΑΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΝ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΗΤΟΙ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ | ΠΑΠΑΣ ΤΙ ΕΣΤΙ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | Ο ΙΝΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ TOY ΕΥΤΥΧΩΣ ZΗN ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | NEON ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ | ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΤΑΓΙΑΙΤΙΕΡΑ | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ TOΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ EΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΗ ΖΩΗΝ ΣΥΝΘΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΥ ΔΕ ΣΑΛΕΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ | ΔΙ-Α-ΛΟ-ΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙ-Η-ΓΗ-ΣΕΙΣ ΠETPOYΠOΛEI | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΕΚΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ | BIΒΛION ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΓOΥN ΔΙΔΑΧΑΙ, ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ TOY EPHMITOY | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ Toυ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ | ΤΡΙΩΔΙΟΝ | ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ | MHNAION TOΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | MHNAION TOΥ IOYΛIOC | ΜΑΝΑΣΣΗ TOΥ ΗΛΙΑΔΟΥ ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΗΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ TOY ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣTOΥΔIΤΟΥ TOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ | ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOY ΓΑΖΗ ΓΡΑΜΜAΤΙΚHΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ | ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΦΙΕΡΩΘΕΝ ΜΕΝ ΤΩ ΠΟΤΕ | Η ΜΙΚΡΑ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ | EΠITOMH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ | ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΉ | ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ | ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠEPIEXON EN ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ | ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ TOY ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΒΙΔ | ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ | ESPERIMENTI SOPRA IL FERRO CRUDO Ε SOPRA IL FERRO MALLEABILE | ΔΙΑΛΟΓΟΣ TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΦΡΩ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ, ΕΡΒΑΝ-ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ | ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ | BIBΛΙON ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΥΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΧΑΣ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ, ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ TOΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΙBΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΙΣΤΙΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΑΝ | ORIENTALIS ECCLESIAE RESPONSIO AD ADMODUM REVERENDI DOMINI ATHAN | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠEPIEXON | ΓΝΩΜΑΙ ΗΘΙΚΑΙ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | ΠΟΙΗΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΟΜΙΛΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΙΛΟΠΟΝΗΘΕΙΣΑΙ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | Η ΘΥΣΙΑ TOΥ ΑΒΡΑΑΜ ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΗ | ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΕΒΗΡΟΥ TOY ΠΑΝΙΕΡΩΤΑTOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ TOY ΕΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | CARMEN ΗEROICO-ELEGIACUM | - | Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | Η ΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ TOY ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΒΙΟΣ Του Φύσει Ευφυεστάτου Μυθοποιού ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΡΥΓΙΟΥ | ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΝ KAΛOΥMENON ΙΔΕΑ TOY ΑΛΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΟΣ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOY ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ | ORATORVM GRAECORVM | ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ Η ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ