Αττική Ίρις

  1. Περιοδικό
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Αττική Ίρις. Εικονογραφημένον περιοδικόν φιλολογικόν και κοινωνικόν. Εκδιδόμενον δις του μηνός
  4. Ελληνικά
  5. Δύο φορές τον μήνα
  6. Φεβρουάριος 1898
  7. 15 Αυγούστου 1915
    • Δύο φορές τον μήνα
  8. Δακτυλογραφημένη