Αττική Ίρις #21-22, Έτος Β', Αριθ. 21-22, Αθήναι τη 15 Δεκεμβρίου 1899 [15/12/1899]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αττική Ίρις
  4. 21-22, Έτος Β', Αριθ. 21-22, Αθήναι τη 15 Δεκεμβρίου 1899
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 15 Δεκεμβρίου 1899
  7. 7 σελίδες, 2 στήλες
  8. Εκ των του Σατωβριάνδου. Η Βηθλεέμ (Μετάφρασις Εμμ. Ροΐδου)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια