Εκ των του Σατωβριάνδου. Η Βηθλεέμ (Μετάφρασις Εμμ. Ροΐδου)

  1. Άρθρο
  2. Ελληνικά
  3. 2 σελίδες, 2 στήλες
  4. Αττική Ίρις