Αττική Ίρις #21-22, Έτος Β', Αριθ. 21-22, Αθήναι τη 15 Δεκεμβρίου 1899 [15/12/1899]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.020
 4. Αττική Ίρις
 5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 6. Περιοδικό
 7. 15 Δεκεμβρίου 1899
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 7 σελίδες, 2 στήλες
 10. Εκ των του Σατωβριάνδου. Η Βηθλεέμ (Μετάφρασις Εμμ. Ροΐδου)
  • Πρωτότυπο