Άνδρας
1851
Κωνσταντινούπολη
1943
Αθήνα
Ελληνικά
Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (1897 - 1943) [Μέγας Χαρτοφύλακας]

Γεδεών, Μανουήλ Ιω.

 1. Πρόσωπο
 2. 1851
 3. 1943
 4. Κωνσταντινούπολη
 5. Αθήνα
 6. Άνδρας
 7. Ελληνικά
  1. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
  1. Q16006300 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 64758841 ⟶ Πατήστε εδώ