1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1851
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 1943
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
  9. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (1897 - 1943) [Μέγας Χαρτοφύλακας]