Λάϊου-Θωμαδάκη Αγγελική Ε.

Laiou-Thomadakis, Angeliki E. (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 6 Απριλίου 1941
 4. Αθήνα
 5. 11 Δεκεμβρίου 2008
 6. Βοστώνη
 7. Ελληνικά
 8. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
 9. Ακαδημία Αθηνών (1998 - 2008)
 10. Rutgers University (1975 - 1981) | Harvard University (1981 - 2005)
 11. Βουλή των Ελλήνων
 12. Dumbarton Oaks (1989 - 1998) [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών]
 13. Υπουργείο Εξωτερικών (2000 - 2000)