ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. LJUBOMIR MAKSIMOVIC

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-) | Λάϊου-Θωμαδάκη Αγγελική Ε.
  5. 2001
  6. 609-642
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στην επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Ljubomir Maksimovic