Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921-2012)

Zoumpos, Anastasios N. (1921-2012) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1921
  4. 2012
  5. Ελληνικά
  6. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  7. Ακαδημία Αθηνών (1987 - 2012)
    • Καθηγητής Συστηματικής Φιλοσοφίας, Διευθυντής του Φιλοσοφικού σπουδαστηρίου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιδρυτής του Πειραματικού σχολείου Πατρών, Πρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Μελετών και του Ελληνικού Ερυθρού Σατυρού Πατρών