ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΝΕΑΝ "ΣΥΓΓΡΑΦΗΝ" ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921-2012)
  5. 2000
  6. 135-140
    • Regarding the Prolegomena in a new Writing of the History of Philosophy
    • Πρόκειται για Προλεγόμενα σε μια νεα συγγραφή της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.