Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)

Kasimatis, Grigorios (1906-1987) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1906
  4. Αθήνα
  5. 27 Νοεμβρίου 1987
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1972 - 1972)
  10. Ακαδημία Αθηνών (1968 - 1987)