ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΤΕ!

CHILDREN OF GREEKS MOVE FORWARD! (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 142-159
    • The anniversary of the 28th of October of 1940 is celebrated and an effrot is made so as the events that contributed to the Greece's entanglement to the Second Worls War to be cleared up as well these that followed.
    • Εορτάζεται η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 και γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα γεγονότα που συνέβαλαν στην εμπλοκή της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και αυτά που επακολούθησαν.