ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΝΟΥΑΡΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. GEORGE MICHAELIDES NOUAROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1975
  6. 118-121
    • The life, activities and author's work of the new academician are presented.
    • Παρουσιάζεται ο βίος, οι δραστηριότητες και τιο συγγραφικό έργο του νέου ακαδημαϊκού