ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ 150 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

ON THE COMPLETION OF 150 YEARS SINCE THE DEATH OF LORD BYRON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος | Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987) | Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1974
  6. 117-153
    • On the occasion of the completion of 150 years since the death of Lord Byron , a report is made on his rich work as well on his multifarious personality. It is underlined that this Philhellene politician and poet had an especially concerned and peculiar idiosyncracy which, on the one hand enabled him to create important works, but on the other hand he was impelled to live a stormy and adventurous life. In the speech some elegant reports are made on noteworthy events of his llife.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 150 ετών από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, γίνεται αναφορά τόσο στο πλούσιο έργο του, όσο και στην πολύπλευρη προσωπικότητά του. Επισημαίνεται ότι ο φιλέλληνας πολιτικός και ποιητής είχε ιδιαίτερα ανήσυχη και ιδιόρρυθμη ιδιοσυγκρασία η οποία από την μία πλευρά του επέτρεψε την δημιουργία σημαντικών έργων, από την άλλη όμως τον εξώθησε να ζήσει μία πολυτάραχη και περιπετειώδη ζωή. Στην ομιλία γίνονται γλαφυρές αναφορές αξιοσημείωτων περιστατικών της ζωής του.