Πλάτων, (427-347) -- Μεταφράσεις στα λατινικά

  1. Θεματικές επικεφαλίδες
    1. Πλάτων, (427-347) (Πρόσωπο)
    2. Μεταφράσεις στα λατινικά (Έννοια)