Μεταφράσεις στα λατινικά

  1. Έννοια
    1. Πλάτων, (427-347) -- Μεταφράσεις στα λατινικά
    2. Διόδωρος ο Σικελιώτης, (90-20) -- Μεταφράσεις στα λατινικά