Πλάτωνος πολιτειών ή δικαίου βίβλοι Ι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πλάτων, (427-347) | Massey, Edmundus, (1690-1765)
  5. City of Cambridge [Cantabrigiae]: Typis Academicis. Apud Tho. Webster, Cantab. & R. Wilkins, Londini prostant venales, 1713
  6. 2 τ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές