Ελληνικά
Cantabrigiae: Typis Academicis. Apud Tho. Webster, Cantab. & R. Wilkins, Londini prostant venales, 1713
2 τ.

Πλάτωνος πολιτειών ή δικαίου βίβλοι Ι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πλάτων, (427-347) -- Μεταφράσεις στα λατινικά
    2. Πλατωνική φιλοσοφία