Πλάτων, (427-347)

  1. Πρόσωπο
    1. Πλάτων, (427-347) -- Μεταφράσεις στα λατινικά