Γράμμα του Α. Ανδρεάδη προς τον Φέξη στο πλαίσιο της έκδοσης τριών τόμων των Απάντων του Ροΐδη (Τόμοι Ε', Στ΄, Ζ') [1913-03-26]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.030
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 26 Μαρτίου 1913
 8. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 9. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη | Φέξης, Γεώργιος Δ. (1864-1936)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 5 σελίδες
  • Αντίγραφο
  • Αντίγραφο δακτυλογραφημένης επιστολής, όπου γίνεται κατανομή του υπολοίπου έργου του Ροΐδη στο πλαίσιο της έκδοσης των Απάντων του σε τρεις τόμους (Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄)