Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα του Α. Ανδρεάδη προς τον Φέξη στο πλαίσιο της έκδοσης τριών τόμων των Απάντων του Ροΐδη (Τόμοι Ε', Στ΄, Ζ')