Αι γράφουσαι Ελληνίδες / Μ. Α. Αλεξανδρίδου [1896]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ03.009
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 1896 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Αλεξανδρίδου, Μαρία Α. (18..-19..)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 3 στήλες
 13. Οι δύο κόσμοι #1896, [Πιθανή ημερομηνία] - 01/01/1896 , σελ.σελίδα 387
  • Πρωτότυπο
  • Το άρθρο δημοσιεύθηκε ύστερα από το άρθρο "Αι γράφουσαι Ελληνίδες" του Εμ. Ροΐδη στην εφημερίδα "Ακρόπολις" στις 28 Απρίλίου 1896