1. Ψηφιακό τεκμήριο (Απόκομμα)
  2. Αι γράφουσαι Ελληνίδες / Μ. Α. Αλεξανδρίδου [1896]
  3. pdf