Αλεξανδρίδου, Μαρία Α. (18..-19..)

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 4. 18..
 5. 19.. [Πιθανή ημερομηνία]
 6. Έλληνας
 7. Δάσκαλος
 8. Ελληνικά
 9. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  • Διευθύντρια τού Αρσακείου Διδασκαλίου