1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  4. 18..
  5. 19.. [Πιθανή ημερομηνία]
  6. Έλληνας
  7. Δάσκαλος
  8. Ελληνικά
  9. Τάξις των Θετικών Επιστημών
    • Διευθύντρια τού Αρσακείου Διδασκαλίου