Σκριπ #246, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 246, Τετάρτη 8 Μαΐου 1896 [08/05/1896]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.034
 4. Σκριπ
 5. Χατζόπουλος, Δημήτριος (Μήτσος) (1872-1936)
 6. Εφημερίδα
 7. Καθημερινή εφημερίς εικονογραφημένη
 8. 08 Μαίου 1896
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. 2 σελίδες, 4 στήλες εικονογράφηση ; 32 εκατοστά
 11. Αι γράφουσαι Ελληνίδες. Η απάντησις του κου Ροΐδου. Συνέντευξις μετ αυτού / Μποέμ
  • Πρωτότυπο