Σκριπ #246, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 246, Τετάρτη 8 Μαΐου 1896 [08/05/1896]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκριπ
  4. 246, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 246, Τετάρτη 8 Μαΐου 1896
  5. Καθημερινή εφημερίς εικονογραφημένη
  6. Χατζόπουλος, Δημήτριος (Μήτσος) (1872-1936)
  7. 08 Μαίου 1896
  8. 2 σελίδες, 4 στήλες εικονογράφηση ; 32 εκατοστά
  9. Αι γράφουσαι Ελληνίδες. Η απάντησις του κου Ροΐδου. Συνέντευξις μετ αυτού / Μποέμ
  10. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια