Ετμεκδζί Χατούν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Καραμανλίδικα
  3. monograph
  4. tur
  5. Montepin, Xavier de, (1826-1902) | Εμμανουηλίδης, Ηλίας Κ.
  6. Κωνσταντινούπολη [Δερί Σααδέτ]: Π. Σωτηριάδης Ματπαασηνδά;Ν. Κεφαλιδησίν Ματπαασηνδά, 1885
  7. 6 τ.
    • Μεταφράστηκε από τα γαλλικά στα τούρκικα και εκδόθηκε από τον Ηλία Κ. Εμμανουηλίδη με έξοδα του ιδίου, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές