1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000176445.pdf
  • pdf
 2. 132.3 MB
  • ORIGINAL
 3. Ετμεκδζί Χατούν
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Μεταφράστηκε από τα γαλλικά στα τούρκικα και εκδόθηκε από τον Ηλία Κ. Εμμανουηλίδη με έξοδα του ιδίου, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας