Μονογραφία
Τουρκικά
Φι Κωνσταντηνιέ: Ι. Λαζαρίδης ταπχανεσινδέ, 1852
δ', 120 σ.
  • Νακλιετλεριντέν πάτεχου, ικί νασαχάτ βέ Προηγιασμένη Λειτουργίαση, βέ Στεφάνωμα, βέ Θεοφανειάδε πιογιούκ Αγιασμός τοασή βέ σάϊρ φαϊτελού τοαλέρ ζημνηντά τζούμλεγε βέ χουσουσί ιλε Πάππας γκιρουχινέ φαϊτελού πίρ Κιτάπη μαχσουσέ ολούπ, Αττάλειαλου Φαζιλετλού Αγκύρας Σεραφείμ εφέντιτεν ίπτιτα τεελίφ βέ τερτζουμέ, βέ σίμτι Κύρ Ιωάννης Λαζαρίδης μεσαρριφί ιλέ τέφατεν πασμαγιά βεριλμίστιρ

Άγκυρα Μητροπολουτού Αζίζ Πεδεριμίζ Κλημέντος βε Αζίζ Ρεφική Αγαθάγγελος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νακλιετλεριντέν πάτεχου, ικί νασαχάτ βέ Προηγιασμένη Λειτουργίαση, βέ Στεφάνωμα, βέ Θεοφανειάδε πιογιούκ Αγιασμός τοασή βέ σάϊρ φαϊτελού τοαλέρ ζημνηντά τζούμλεγε βέ χουσουσί ιλε Πάππας γκιρουχινέ φαϊτελού πίρ Κιτάπη μαχσουσέ ολούπ, Αττάλειαλου Φαζιλετλού Αγκύρας Σεραφείμ εφέντιτεν ίπτιτα τεελίφ βέ τερτζουμέ, βέ σίμτι Κύρ Ιωάννης Λαζαρίδης μεσαρριφί ιλέ τέφατεν πασμαγιά βεριλμίστιρ
    1. Θρησκεία
    2. Μυστήρια και μυστηριακές θρησκείες