Κλήμης, Επίσκοπος Αγκύρας, Άγιος, (θ. 312)

  1. Πρόσωπο