Τουρκικά
Βενετικτέ: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίννων, 1794
191 σ. ; 23 εκ.
  • Ρουχανί τζάν αφιετλιγή ιτζήν, Σεφάγι Τενντιριζλίκ ιτζήν, Χέρτουρλλου κιουναχλαρίν κασααβετλή περελερή, βε γιαραλαρί ιτζήν

Ρουχ αφιετλιγή παχάρι ζουμπιουλναμέ : Γετί ταλίμ νασαχατλαρί Δαμασκηνός κιταπτάν ταξίμ, βέ τεσρίρ ολμά, βέ Πάτερ ημών Ρεπανί ντοβανίν τεφσίρ μεφουμί, Βέ Ευχολόγιον κιταπτάν, τεφσίρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ρουχανί τζάν αφιετλιγή ιτζήν, Σεφάγι Τενντιριζλίκ ιτζήν, Χέρτουρλλου κιουναχλαρίν κασααβετλή περελερή, βε γιαραλαρί ιτζήν
    1. Προσευχές
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία