Ρουχ αφιετλιγή παχάρι ζουμπιουλναμέ : Γετί ταλίμ νασαχατλαρί Δαμασκηνός κιταπτάν ταξίμ, βέ τεσρίρ ολμά, βέ Πάτερ ημών Ρεπανί ντοβανίν τεφσίρ μεφουμί, Βέ Ευχολόγιον κιταπτάν, τεφσίρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. Τουρκικά
  4. Κλήμης, Επίσκοπος Αγκύρας, Άγιος, (θ. 312) | Σεραφείμ ο εκ Πισσιδίας, Μητροπολίτης Αγκύρας
  5. Βενετία [Βενετικτέ]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίννων, 1794
  6. 191 σ. ; 23 εκ.
    • Ρουχανί τζάν αφιετλιγή ιτζήν, Σεφάγι Τενντιριζλίκ ιτζήν, Χέρτουρλλου κιουναχλαρίν κασααβετλή περελερή, βε γιαραλαρί ιτζήν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές