Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα . Του σοφωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ, Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος … Ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου