Ελληνικά
276 σελ.

Μάρκος ο Ευγενικός και η εν Φλωρεντία σύνοδος : μελέτη ιστορική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μάρκος ο Ευγενικός, Άγιος, (1392-1405)
    2. Εκκλησιαστική ιστορία