Μάρκος ο Ευγενικός και η εν Φλωρεντία σύνοδος : μελέτη ιστορική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν., (1869-1946)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1899
  6. 276 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές