Μάρκος ο Ευγενικός, Άγιος, (1392-1405)

  1. Πρόσωπο