Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν., (1869-1946)

  1. Πρόσωπο