Ελληνικά
Εν Ιεροσολύμοις: Εκ της τυπογραφίας του Παναγίου Τάφου, 1857
xiii, ρε', 244, [2] σελ.
  • Τίτλος ράχης: Ομιλίαι Γρηγορίου Παλαμά

Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά ομιλίαι τεσσαράκοντα και μία : ων προηγούνται δύο εγκωμιαστικοί λόγοι Φιλοθέου και Νείλου πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης: Ομιλίαι Γρηγορίου Παλαμά
    1. Γρηγόριος Παλαμάς, -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
    2. Θεολογία, Δογματική