Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά ομιλίαι τεσσαράκοντα και μία : ων προηγούνται δύο εγκωμιαστικοί λόγοι Φιλοθέου και Νείλου πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως