Κύριλλος, πατριάρχης Ιεροσολύμων, (π.313-386)

  1. Πρόσωπο