1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 22257
  4. GR-AtACAb10082615
  5. Ελληνικά
  6. [χ.τ.] :[χ.ό.] , [1859]
  7. 38