Γρηγόριος Παλαμάς,, Άγιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1296-1359)

Gregory Palamas, Saint (1296-1359) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1296
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 14 Νοεμβρίου 1359
  6. Θεσσαλονίκη
  7. Έλληνας
  8. Φιλόσοφος | Κληρικός
  9. Greek Ancient