Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Αγγέλου Καναριώτου, 1869
24 σελ.
  • Συσταχωμένο

Σολομώντος Άσμα ασμάτων : δράμα εις πράξεις πέντε, μετά επιλόγου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο
    1. Βίβλος -- Π.Δ. -- Άσμα ασμάτων