Σολομώντος Άσμα ασμάτων : δράμα εις πράξεις πέντε, μετά επιλόγου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος, (1843-1873)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Αγγέλου Καναριώτου, 1869
  6. 24 σελ.
    • Συσταχωμένο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές