Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος, (1843-1873)

  1. Πρόσωπο