Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Nicolas, Auguste, (1807-1888) | Βράιλας - Αρμένης, Πέτρος, (1813-1884) | Μαυρομμάτης, Ανδρέας Δ., (1822-1855)
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Εν Κερκύρα]: Ερμής, 1855
  6. τόμος 2 (590 σελ.)
    • "Εκδοθείσαι δε δαπάνη Αντωνίου Τερζάκη"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές