1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • ARV_FIL_AVG.pdf
  • pdf
 2. 165.8 MB
  • ORIGINAL
 3. Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • "Εκδοθείσαι δε δαπάνη Αντωνίου Τερζάκη"