Μαυρομμάτης, Ανδρέας Δ., (1822-1855)

  1. Πρόσωπο