Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις Ανωνύμου Εταιρείας Εκδόσεων "Νέα Ελληνική Ηώς", 1927
16 σελ.
  • Άνω του τίτλου : Ανδριοι ιεράρχαι

Κωνστάντιος Δ. Καλογεράς : μητροπολίτης Προύσσης 1801-1870

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Άνω του τίτλου : Ανδριοι ιεράρχαι
    1. Καλογεράς, Κωνστάντιος Δ., (1801-1870)
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική -- Μητροπολίτες και επίσκοποι