Κωνστάντιος Δ. Καλογεράς : μητροπολίτης Προύσσης 1801-1870

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πασχάλης, Δημήτριος Π., (1865-1944)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις Ανωνύμου Εταιρείας Εκδόσεων "Νέα Ελληνική Ηώς", 1927
  6. 16 σελ.
    • Άνω του τίτλου : Ανδριοι ιεράρχαι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές