Καλογεράς, Κωνστάντιος Δ., (1801-1870)

  1. Πρόσωπο
  2. English