Τουρκικά
Ιστανπόλ: Ματπαάϊ Κ. Παγδαδλιάν (Αραμιάν), 1886
186 σ.
  • Τυπώθηκε με έξοδα της Αμερικάνικης εταρείας Ιεραποστόλων, με την άδεια και την επίβλεψη της Δημόσιας Παιδείας

Ίλμι Ιλαχινµι Ταπίϊ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τυπώθηκε με έξοδα της Αμερικάνικης εταρείας Ιεραποστόλων, με την άδεια και την επίβλεψη της Δημόσιας Παιδείας
    1. Χριστιανισμός
    2. Προτεσταντισμός