1. Ψηφιακό Αρχείο
  • image/jpeg
  • 007000176377.jpg
  • jpg
 2. 230 kB
  • ORIGINAL
 3. Ίλμι Ιλαχινµι Ταπίϊ
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Τυπώθηκε με έξοδα της Αμερικάνικης εταρείας Ιεραποστόλων, με την άδεια και την επίβλεψη της Δημόσιας Παιδείας